ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Богашко О.Л., ПВНЗ „Європейський університет”, Уманська філія, м. Умань, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто зміст концепції конкурентоспроможності виробництва в контексті її ефективного застосування в глобальному конкурентному середовищі. Простежено вплив факторів виробництва на конкурентоспроможність держави в різні історичні епохи. Проаналізовано значення інноваційної діяльності суспільства у процесі еволюції економічної системи світу.

Ключові слова:

конкуренція, фактори виробництва, еволюція світової економіки, інноваційна конкурентоспроможність

Використана література:

1. Гончаревич Л. Г. Проблема забезпечення міжнародної конкурентоспроможності в процесі еволюції / Л. Г. Гончаревич // Вісник Донецького національного університету. Серія В: Економіка і право. Вип. 2. – 2007. – № 2. – С. 107-116.

2. Кураков Л. Экономика и право: словарь-справочник / Л. Кураков. – М. : Наука, 1991. – 362 с.

3. Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцев. – 2-е изд., испр. – М. : ИНФРА-М, 1999. – 479 с.

4. Тараненко І. В. Системний характер формування інноваційної конкурентоспроможності: глобалізаційний контекст / І. В. Тараненко // Вісник Донецького національного університету. Серія В: Економіка і право. Вип. 2. Т. 2. – 2010. – № 2. – С. 422.

5. Тараненко І. В. Фактори забезпечення інноваційної конкурентоспроможності країн у глобальній економічній системі / І. В. Тараненко // Академічний огляд. – 2010. – № 2 (33). – С. 160-167.

6. IMD World Competitiveness Yearbook 2007 [Electronic resource]. Access mode : www.02.imd.ch/wcy/methodology.

7. The Global Competitiveness Report, 2009-2010. 2009 World Economic Forum [Electronic resource]. Access mode : http//www.weforum.org.

Переглянути статтю    Завантажити pdf