ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Горшунова І.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Захаров Є.Б., Чернігівський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено сутність, роль, досвід створення та перспективи розвитку психологічної служби у вищому навчальному закладі України.

Ключові слова:

інноваційні зміни освітньої діяльності, психологічна служба системи освіти, психологічна служба ВНЗ, перспективи розвитку психологічної служби

Використана література:

 1. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та ПМПК системи освіти України / упоряд. В. Г. Панок, І. І. Цушко, А. Г. Обухівська. – К. : Шк. світ, 2008. – 256 с.
 2. Психологічна служба системи освіти України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://psyua.com.ua/page_ru/psy_ru.php.
 3. Кринчик Е. П. К проблеме психологической поддержки профессионального становления студентов на факультете психологии МГУ / Е. П. Кринчик // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. – 2005. – № 2. – С. 45-55.
 4. Панок В. Г. Практична психологія. Теоретико-методологічні засади розвитку : [монографія] / В. Г. Панок. – Чернівці : Технодрук, 2010. – 486 с.
 5. Про покращання соціально-педагогічного і психологічного супроводу навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації [Електронний ресурс] : Наказ МОН України від 30.12.2009 № 1248. – Режим доступу : http://psyua.com.ua/page/zakon.php.
 6. Інструктивно-методичні рекомендації щодо діяльності працівників психологічної служби у 2012/2013 н.р. [Електронний ресурс] : Лист МОНмолодьспорт від 19.07.2012 р. № 1/9-517. – Режим доступу : http://psyua.com.ua/page/zakon.php.
 7. Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року [Електронний ресурс] : Наказ МОН України від 06.08.2013 № 1106. – Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/other/36717/.
 8. Кринчик Е. П. К проблеме психологического сопровождения профессионального становления студентов-психологов [Электронный ресурс] / Е. П. Кринчик. – Режим доступа : http://www.psy.msu.ru/science/public/krinchik/krinchik2005.pdf.
 9. Соціально-психологічна служба Дніпропетровського національного університету [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dnu.dp.ua/print/socpsih.
 10. Психологічна служба Луганського національного університету ім. Т. Шевченка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.luguniv.edu.ua/?z1=b,43.
 11. Психологічна служба Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://liderstudent.com.ua/.
 12. Служба психологiчної підтримки Вiнницького нацiонального технічного унiверситету [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vntu.edu.ua/.
 13. Психологічна служба Київського нацiонального економiчного університету [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kneu.edu.ua/ua/.
 14. Психологическая служба Томского государственного университета [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ps.tsu.ru/.
 15. Психологическая служба Московского городского психолого-педагогического университета [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://xn--c1arkau.xn--p1ai/.
 16. Психологическая служба Московского государственного гуманитарного университета им. М. А. Шолохова [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://moeobrazovanie.ru/mgopu/.
 17. Психологическая служба в ВУЗах Республики Татарстан [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://mdmst.tatarstan.ru/rus/info.php?id=100664.
 18. Психологическая служба Академии управления «Тисби» (Татарстан) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.tisbi.ru/home/about/index.
 19. Психологическая служба Сибирской академии финансов и банковского дела [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.sifbd.ru/students/psychological_service/clause.
 20. Психологическая служба Невинномысского института экономики, управления и права [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.nieup.ru/index.php?show=Pages&PageID=129.
 21. Психологическая служба Казанского института экономики, управления и права [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ieml.ru/.

Переглянути статтю    Завантажити pdf