ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Тустанівський Б.О., Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, м. Тернопіль, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено теоретико-практичні питання внутрішньогалузевої торгівлі між США та ЄС у контексті перспективи укладення угоди про створення трансатлантичної зони вільної торгівлі. Надано результати обчислення значення індексу Грубеля-Ллойда, який характеризує рівень внутрішньогалузевої торгівлі між об’єктами дослідження. На основі аналізу структури та динаміки значень індексу Грубеля-Ллойда в цілому та у розрізі товарних груп встановлено доцільність та високі перспективи поглиблення трансатлантичної торговельної інтеграції. Визначено сектори із найвищим рівнем внутрішньогалузевої торгівлі, найбільшим приростом та зниженням аналізованого індексу. Окреслено тенденції та перспективи подальшої торговельної інтеграції між США та ЄС.

Ключові слова:

зовнішня торгівля, внутрішньогалузева торгівля, індекс Грубеля-Ллойда, трансатлантична торгівельня інтеграція,товарні групи, торговельні бар’єри

Використана література:

1. Ahearn R. J. US-EU Trade and Economic Relations: Key Policy Issues for the 112th Congress [Electronic resource] / R. J. Ahearn. – Access mode : http://www.fas.org/sgp/crs/row/R41652.pdf.

2. Beary B. EU ahead of US on bilateral free trade pacts [Electronic resource] / B. Beary // Europolitics: The European affairs daily. – Access mode : http://www.europolitics.info/externa-policies/eu-ahead-of-us-on-bilateral-free-trade-pacts-art308771-42.html.

3. Caves R. E. World Trade and Payments. An Introduction. 9-th edition [Electronic resource] / Caves Richard E., Jeffrey A. Frankel, Jones Ronald. – Access mode : http://instituty.fsv.cuni.cz/~kozak/Caves-trade%20controls.pdf.

4. Erixon F. Transatlantic task force on trade: Ideas for New Transatlantic Initiatives on Trade [Electronic resource] / F. Erixon, L. Brandt. [Working Paper]. – Access mode : http://www.scribd.com/doc/61529742/Ideas-for-New-Transatlantic-Initiatives-on-Trade.

5. EU and US boost economic partnership United States Brussels [Electronic resource] // European union delegation to the USA, 29 November, 2011. – Access mode : http://www.eurunion.org/eu/Trade/Trade.html.

6. Grubel H. G. Intra-industry Trade. The Theory and Measurement of International Trade of Differentiated Products / H.G. Grubel and P.J. Lloyd. – L., 1995. – P. 20-21.

7. Hoekman B. Development, Trade, and the WTO: A Handbook / B. Hoekman, A. Mattoo, P. English. – WashingtonD.C. : The International Bank for Reconstruction and Development, 2002. – 672 p.

Переглянути статтю    Завантажити pdf