ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Дітковська М.Ю., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проведено аналіз інформаційної системи в Чернігівській обласній державній адміністрації. Досліджено схему проходження документів в апараті обласної державної адміністрації, проаналізовано динаміку розвитку технічного забезпечення та використання ліцензійного програмного забезпечення. Запропоновано шляхи вдосконалення інформаційної системи.

Ключові слова:

інформаційна система, інформаційне забезпечення, інформаційні потоки, електронний документообіг

Використана література:

1. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності : Закон України № 1160-IV від 11.09.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 9. – Ст. 79.

2. Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації : Постанова Кабінету Міністрів України № 1352 від 31 серпня 1998 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 35. – Ст. 1308.

3. Про затвердження Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади : Постанова Кабінету Міністрів України № 1433 від 10 вересня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 37. – Ст. 1989.

4. Про Концепцію Національної програми інформатизації : Закон України № 75/98-ВР від 04.02.1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 27-28. – С. 182-199.

5. Олійченко І. М. Розвиток інформаційного забезпечення органів державного управління: тео­рія, методологія, практика : монографія / І. М. Олійченко. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2010. – 432 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf