ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Олійченко І.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Юрченко Ю.Д., Головне управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проведено дослідження поточного стану інформаційного забезпечення органів державної влади щодо впровадження електронного уряду. Проведено аналіз процесу розбудови інформаційного суспільства в Україні. Запропоновано механізми, запровадження яких сприятиме вдосконаленню роботи з інформатизації органів державної влади на регіональному рівні згідно з концепцією електронного урядування.

Ключові слова:

системи електронного урядування, інформаційні системи, інформаційне забезпечення, орган державного управління, регіональні інформаційні системи

Використана література:

1. Дітковська М. Ю. Аналіз системи інформаційного забезпечення органу державної влади на регіональному рівні / М. Ю. Дітковська // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія “Економічні науки” : зб. наук. пр. – Чернігів : ЧДТУ, 2012. – № 4 (62). – С. 337-341.

2. Доповідь про стан інформатизації та розвиток інформаційного суспільства в Україні за 2011 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nc.gov.ua/menu/publications/doc/elektronn_urad/report2011.doc.

3. Клименко І. В. Технології електронного урядування / І. В. Клименко, К. О. Линьов. – К. : Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2006. – 192 с. – (Серія “Бібліотека молодого державного службовця”).

4. Офіційний веб-сайт Чернігівської обласної державної адміністрації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cg.gov.ua/index.php.

5. Про Концепцію Національної програми інформатизації : Закон України № 75/98-ВР від 04.02.1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 27-28. – С. 182-199.

6. Про Національну програму інформатизації : Закон України № 74/98-ВР від 04.02.1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 27-28. – С. 181-193.

7. Проект Закону України Про внесення змін до Закону України “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки” (нова редакція) [Електронний ресурс] : Додаток до рішення НКРЗІ від 09.08.2012 № 402. – Режим доступу : http://www.nkrz.gov.ua/img/zstored/File/2012_11/dod_r609_22112012.doc.

Переглянути статтю    Завантажити pdf