ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Артемов С.Г., Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто основні проблеми розвитку інвестування, які виникають в Україні в умовах трансформації економіки. Визначено особливості вітчизняних напрямів розвитку інвестування.

Ключові слова:

інвестування, сучасні умови економіки України, напрями розвитку інвестування

Використана література:

1. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент / И. А. Бланк. – К. : МП “ITEM” ЛТД, Юнайтед ЛондонтрейдЛимитед, 1995. – 448 с.

2. Мочерний С. В. Методологія економічного дослідження / С. В. Мочерний. – Л. : Світ, 2001. – 416 с.

3. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18.09.1991 р. // Електронна бібліотека “Юрист-Плюс”. – К. : ЦКТ, 2000.

4. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) : Закон України // Електронна бібліотека “Юрист-Плюс”. – К. : ЦКТ, 2001.

5. Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності : Закон України // Електронна бібліотека “Юрист-Плюс”. – К. : ЦКТ, 1999.

6. Ільчук В. П. Фінансове забезпечення функціонування інноваційно-інвестиційних комплексів / В. П. Ільчук // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2006. – № 27. – С. 14-22.

7. Суржик В. Г. Акціонування й управління акціонерним капіталом / В. Г. Суржик // Фінанси України. – 1999. – № 1. – С. 82-85.

8. Суржик В. Г. Моделювання можливих наслідків та результатів діяльності акціонерних товариств / В. Г. Суржик // Вісник Академії праці та соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2002. – Вип. 2. – С. 85-88.

9. Суржик В. Г. Фінансове прогнозування доходів і витрат акціонерного підприємства / В. Г. Суржик // Фінанси України. – 1997. – № 12. – С. 70-78.

Переглянути статтю    Завантажити pdf