ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Борисенко Л.І., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано склад доходів бюджету Пенсійного фонду України. Розглянуто теоретичні аспекти адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, його вплив на процес формування доходів бюджету та запровадження загальнообов’язкового накопичувального пенсійного страхування.

Ключові слова:

бюджет Пенсійного фонду України, доходи, видатки, власні надходження, єдиний внесок, бюджетний дефіцит

Використана література:

1. Бевзенко О. В. Ефективність функціонування Пенсійного фонду України [Електронний ресурс] / О. В. Бевзенко. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/NvChdieu/2012_3/224-230.pdf.

2. Бондар Ю. А. Місце внутрішнього аудиту в системі органів Пенсійного фонду України [Електронний ресурс] / Ю. А. Бондар. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_oif/2012_9_1/13.pdf.

3. Внукова Н. М. Соціальне страхування : навчальний посібник / Н. М. Внукова, Н. В. Кузьминчук. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 412 с.

4. Губрієнко О. М. Проблеми та перспективи реформування пенсійної системи України [Електронний ресурс] / О. М. Губрієнко. – Режим доступу : http://www. nbuv.gov.ua/portal/natural/Vznu/Jur/2010_4/057-64.pdf.

5. Зайчук Б. О. Головна умова успіху пенсійної реформи – це зайнятість і високі зарплати. [Електронний ресурс] / Б. О. Зайчук. – Режим доступу : http://www.dt.ua/newspaper/articles/73723.

6. Конопліна Ю. С. Соціальне страхування : навчальний посібник / Ю. С. Конопліна. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – 224 с.

7. Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2011 рік : Постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 643.

8. Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2012 рік : Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2012 р. № 69.

9. Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2013 рік : Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2013 р. № 101.

10. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування [Електронний ресурс] : Закон України від 8 липня 2010 року № 2464-VІ. – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.

11. Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи [Електронний ресурс] : Закон України від 8 липня 2011 року № 3668-VІ. – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.

12. Порядок розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України : Постанова правління Пенсійного фонду від 31.08.2009 № 21-2.

13. Юрченко О. Б. Механізм формування доходів бюджету територіальних підрозділів пенсійного фонду України та їх облік [Електронний ресурс] / О. Б. Юрченко. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/22_8/326_Jur.pdf.

14. Ярошевич Н. Б. Особливості формування надходжень пенсійного фонду України в контексті проблем солідарної пенсійної системи [Електронний ресурс] / Н. Б. Ярошевич, І. В. Макалюк. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/ 21_8/322_Jar.pdf.

Переглянути статтю    Завантажити pdf