ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Селінний М.М., Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено сучасний стан та проблеми розвитку аграрних домогосподарств, вирішення яких можливе за умови координації зусиль і можливостей у формі кооперативного руху, завдяки створенню і функціонуванню сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Ключові слова:

селянські господарства, кооперація, обслуговуючі кооперативи, дрібні виробники, підприємництво

Використана література:

1. Бутко М. П. Взаємодія органів влади і кооперативних організацій в роботі на відродження національного кооперативного руху / М. П. Бутко // Національний кооперативний рух та структурні зміни в економіці України XXI століття : матер. Міжнар. наук.-практ. конференції. – К. : Укоопосвіта, 2001. – С. 56-61.

2. Жигірь А. А. Становлення сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Україні / А. А. Жигірь // Агросвіт. – 2012. – № 8. – С. 34-36.

3. Про розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства аграрної політики України № 168 від 31.08.2000 р. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0168555-00.

4. Сас І. М. Селянські домогосподарства як потенціал і ресурс кооперативного руху в аграрній сфері / І. М. Сас // Агросвіт. – 2012. – № 8. – С. 62-64.

5. Статистичний щорічник України за 2010 рік [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Переглянути статтю    Завантажити pdf