ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Шавлюк А.О., Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено поняття «аудит ефективності ділового партнерства», розглянуто мету, завдання, елементи, предмет, етапи аудита ефективності ділового партнерства та критерії його проведення.

Ключові слова:

аудит, ефективність, ділове партнерство

Використана література:

1. Щирба І. М. Аудит ефективності: теоретичний аспект / І. М. Щирба // Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. – Житомир, 2012. – № 2 (60). – С. 155-160.

2. Мних Є. В. Державний фінансовий аудит: методологія і організація : монографія / за ред. Є. В. Мниха. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 319 с.

3. Чумакова І. Ю. Аудит ефективності у державному фінансовому контролі зарубіжних країн / І. Ю. Чумакова // Фінанси України. – 2008. – № 7. – С. 137-146.

4. Стефанюк І. До нової якості бюджетного контролю через аудит ефективності / І. Стефанюк // Економіка. Фінанси. Право. – 2003. – № 2. – С. 7-12.

5. Аудит (Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту) : підручник / за ред. проф. В. В. Немченко, О. Ю. Редько. – К. : Центр навчальної літератури, 2012. – 540 с.

6. Богданів І. Бліц-аналіз концепцій аудиту ефективності державних фінансів / І. Богданів // Фінансовий контроль. – 2011. – № 1 (62). – С. 44-47.

7. Давидов Г. М. Аудит : підручник / Г. М. Давидов, І. Г. Давидов, Ю. Г. Давидов та ін. ; за ред. Г. М. Давидова, М. В. Кужельного. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2009. – 495 с.

8. Зволинська О. В. Закопаний скарб не виросте і не вродить, або Сумні роздуми над результатами аудиту ефективності державних капітальних вкладень / О. В. Зволинська // Фінансовий контроль. – 2004. – № 5 (22). – С. 13-17.

9. Мамишев А. В. Аудит ефективності діяльності: етап виконання / А. В. Мамишев // Фінансовий контроль. – 2006. – № 3 (32). – С. 43-45.

10. Мамишев А. В. Аудит ефективності діяльності: концепція, цикл, планування / А. В. Мамишев // Фінансовий контроль. – 2006. – № 2 (31). – С. 54-60.

11. Никонович М. О. Організація і методика аудиту : навч. посіб. / М. О. Никонович, К. О. Редько, О. А. Юр’єва ; за ред. Є. В. Мниха. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 472 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf