ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Черкаський І.Б., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Садчиков В.С., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено взаємодію різних організаційних структур в аграрному бізнесі, розроблені рекомендації щодо покращення їхньої діяльності як у Чернігівському, так і в інших регіонах України та сформульовані принципи розвитку організаційних структур в аграрному секторі економіки.

Ключові слова:

аграрний бізнес, організаційна структура, аграрне підприємство, аграрний сектор економіки, акціонерне товариство, сільськогосподарське підприємство, сільськогосподарський виробничий кооператив, комунальне господарське підприємство, агропромислове об’єднання

Використана література:

1. Ажнюк М. О. Основи економічної теорії : навчальний посібник / М. О. Ажнюк. – Ужгород : Ґражда, 2005. – 204 с.

2. Бізнес середовище в Україні. Міжнародна Фінансова Корпорація [Електронний ресурс] / Бізнес середовище в Україні 2003. – Режим доступу : http://www.ifc.org/ifcext/uspp.nsf/Content/PMS.

3. Головне управління статистики в Чернігівській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://chernigivstat.gov.ua/.

4. Дикань Н. В. Менеджмент : навчальний посібник / Н. В. Дикань, І. І. Борисенко. – К. : Центр навчальної літератури, 2008. – 478 с.

5. Калінін А. В. Аналіз розвитку і стан малого та середнього бізнесу в світі / А. В. Калінін // Економіка, підприємництво та право. – 2011. – № 4 (4). – C. 3-12.

6. Осовська Г. В. Основи0 менеджменту : навчальний посібник / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. – К. : Кондор, 2006. – 664 c.

7. Принципи формування ефективної виробничої структури [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://libfree.com/102902472.html.

8. Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні : Національна доповідь / К. О. Ващенко, З. С. Варналій, В. Є. Воротін, В. М. Геєць, Е. М. Кужель, О. В. Лібанова та ін. – К., 2008. – 226 с.

9. Сапабарев А. Д. Теоретические основы функционирования и развития сельскохозяйственных предприятий в условиях рыночных отношений / А. Д. Сапабарев, Р. К. Бекбулатова // Аль-Пари. – 2004. – № 1. – С. 32-37.

10. Сільське господарство Іспанії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ispaniya.net/ekonomika-ispanii/selskoe-hozyaistvo-ispanii.html.

11. Скібіцька Л. І. Менеджмент : навчальний посібник / Л. І. Скібіцька, О. М. Скібіцький. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 416 с.

12. Тільки правдиві факти про економіку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://onlymyfacts.in.ua/economy301.html.

13. Топ-25 українських латифундистів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.vd.ua/ img/st_img/195/012_latifundia.png.

14. Феофілов C. Майбутнє України – за агрохолдингами [Електронний ресурс] / С. Феофілов. – Режим доступу : http://agroua.net /news/news_18517.html.

Переглянути статтю    Завантажити pdf