ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Реджей Аль Хадж Мустафа, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна

Мова статті: російська

Анотація:

Досліджено теоретичні та методологічні аспекти розробки нового комплексного підходу до управління міграційними процесами на основі концепції управління якістю.

Ключові слова:

міграційні процеси, система управління, концепція управління якістю, глобалізація

Використана література:

1. Дмитриева Ю. В. Совершенствование системы управления миграционными процессами в современной России на основе концепции управления качеством / Ю. В. Дмитриева. – М. : Экон. – информ, 2011. – 354 с.

2. Ионцев В. А. Население России на рубеже ХХ–ХХI веков. Проблемы и перспективы / В. А. Ионцев. – М. : МАКС Пресс, 2002. – 351 с.

3. Каменский А. Н. Иммиграция высококвалифицированных специалистов в развитии страны / А. Н. Каменский // Человек и труд. – 1995. – № 4. – С. 121-124.

Переглянути статтю    Завантажити pdf