ISSN 2225-7543

№1 (64), 2013 Economic series

1. Kondyrina A.Н., Astakhova I.A. — Система розвитку персоналу як один з головних факторів успішної діяльності підприємства.
2. Lutsyak V.V., Sharko V.V. — Складові елементи, інструменти та важелі механізму інтенсифікації виробництва.
3. Tkachenko S.A. — Прогнозування ефективності діяльності – складова системи безпеки суб’єктів сфери обігу.
4. Kholodnytska A.V., Sokol K.V. — Заробітна плата в системі мотивації персоналу та напрями її реформування в чернігівській області .
5. Tsarik I.M., Chernichenko O.I., Chernysh N.M. — Критерії та напрями аналізу ефективності організації робочого місця.
6. Redzhey Al Khadzh Mustafa — Совершенствование управления миграционными процессами в условиях глобализации.
7. Shpak N.А. — Розвиток трудового потенціалу в умовах інноваційних перетворень .
8. Dyadin A.S. — Багатоаспектність підприємництва в економічній системі.
9. Ozarko K.S., Opotyak Yu.V. — Дослідження взаємозв’язків параметрів методик визначення особистісних характеристик для підвищення ефективності менеджменту персоналу.

10. Shkarlet S.M., Sakhnevich L.V. — Інституціональні аспекти удосконалення енергетичної системи у контексті сталого розвитку економіки україни.
11. Dubovik T.V. — Особливості здійснення роздрібної торгівлі продовольчими товарами в інтернеті.
12. Glubitskaya T.V. — Виникнення еколого-економічних ризиків на хімічних підприємствах та управління ними .
13. Gnedina K.V. — Обґрунтування вибору альтернативи розвитку системи міського пасажирського транспорту.

14. Sych Y.V., Boiko O.V. — Логістично-кластерний підхід до розвитку транспортного ринку.
15. Cherkaskyi I.B., Sadchykov V.S. — Принципи становлення та розвитку організаційних структур в аграрному бізнесі.
16. Demchuk A.V — Характеристика деловой активности рыбного хозяйства ар крым и оценка программы государственной поддержки отрасли.
17. Selenska O.O. — Використання загальнонаукової методології в оцінюванні розвитку агропродовольчих систем і рівня продовольчої безпеки.
18. Kadzhametova T.N. — Теоретические основы формирования и функционирования туристско-рекреационного комплекса региона.
19. Kalchenko O.М. — Економічна безпека підприємств туристичної сфери.
20. Oliychenko I.M., Samiylenko G.M. — Пріоритетні напрямки функціонування промисловості регіону в контексті реалізації моделі інноваційно-інвестиційного розвитку.
21. Chernitskaya T.N. — Сучасні тенденції розвитку світового ринку нанотехнологій у глобальному середовищі.
22. Shadura-Nikiporets N.T. — Розвиток продовольчої сфери україни: регіональний вимір.
23. Bobor L.M. — Механізм державного регулювання тарифів на послуги зв’язку в умовах сталого розвитку.
24. Lysenko I.V. — Еволюція наукової думки у галузі модернізації продуктивних сил проблемних регіонів.
25. Revko A.M. — Економічна сутність заробітної плати як каталізатора розвитку регіональних господарських систем.
26. Shevchenko -Perepyolkina R.I. — Інформаційний бар’єр – оптимальний механізм захисту малого підприємства від зовнішнього поглинання.
27. Melnik T.Yu. — Аналітичні процедури в системі контролю формування фінансових результатів на молокопереробних підприємствах.
28. Mordovtsev A.S. — Сутність та цілі індикативного планування соціально-економічного розвитку регіону.

29. Ilchuk V.P., Moroz V.V. — Державна підтримка фінансового забезпечення розвитку малого підприємництва у сфері послуг.
30. Kravchuk Hanna, Shevchuk V.I., Plastun A.L. — Боротьба з інформаційною асиметрією як важлива складова забезпечення фінансової безпеки.
31. Нorshunova I.V. — Професійні вимоги до фахівців з фінансів в україні.
32. Zhariy Y.V., Dokhtarenko L.V. — Актуальні проблеми фінансово-інформаційної безпеки банківської системи україни.
33. Panchenko O.I., Shtyrkhun K.I. — Класифікація ризиків як складова забезпечення страхового захисту на морському транспорті.
34. Povna S.V. — Стан використання інвестиційних ресурсів як джерела оновлення економіки україни.
35. Sivoplas Yu.V. — Використання функції корисності для оцінювання інноваційності проекту в ухваленні управлінських рішень.
36. Chmutova I.M., Bezrodnaya O.S. — Лагові та випереджальні показники у зсп банку.
37. Nezhivaya M.A. — Передумови формування фінансових резервів.
38. Ryzhaya T.V. — Контроль за виконанням кошторисних призначень у вищих навчальних закладах.

39. Pylypiv N.I., Borisovskiy M.I. — Стандартизація бухгалтерського обліку запасів відповідно до міжнародних вимог.
40. Len V.S., Klimchuk A.V. — Формування у бухгалтерському обліку податкової собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг).
41. Ogiychuk M.F., Dezyura S.A. — Економіко-юридичні та облікові аспекти оренди біологічних активів птахівництва.
42. Pozharytska I.M. — Аудиторський висновок у категоріях логіки.
43. Sidorenko O.O. — Обтяжливі контракти у суб’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі: сутність та класифікація.
44. Krot Y.V. — Соціальні витрати: продуктивність та ефективність.
45. Shavlyuk A.O. — Особливості аудиту ефективності ділового партнерства.

46. Oliychenko I.M. — Аналіз відповідності інформаційного забезпечення органів державної влади вимогам систем електронного урядування.
47. Ditkovska M.Yu. — Формування системи опрацювання звернень громадян до органів державної влади як складової системи електронного урядування.
48. Linnik S.A. — Напрями реформування вітчизняної галузі охорони здоров’я в контексті реалізації завдань стратегії вооз «здоров’я-2020».
49. Olifirenko L.D. — Інституціональні чинники розвитку та інтеграції корпоративних структур.
50. Olyfirenko Yu.I. — Детермінуючі чинники виникнення та поширення явищ дитячої бездоглядності та безпритульності.