ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Вдовенко Ю.С., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті розглядаються питання економічної взаємодії суб’єктів, що належать до різних секторів: державного, бізнесового, громадського. Досліджено процес ресурсного забезпечення діяльності організацій громадського сектору та визначено елементи витратного механізму, що формують економічну складову міжсекторного партнерства.

Ключові слова:

громадський сектор, партнерство, економічні відносини

Використана література:

1. Сич Є. М. Партнерство як основа розвитку відносин у сучасних соціально-економічних системах / Є. М. Сич, Ю. С. Вдовенко // Збірник наукових праць Київського університету економіки і технологій транспорту. Серія “Економіка і управління” // Вип. 9. – К. : КУЕТТ, 2007. – С. 198-202.

2. Політологія : підручник / І. С. Дзюбко, К. М. Левківський, В. П. Андрущенко та ін. ; за заг. ред. І. С. Дзюбка, К. М. Левківського. – К. : Вища школа, 1998. – 304 с.

3. Журавський В. С. Концепція гармонізації законодавства України із законодавством держав-членів ЄС / В. С. Журавський // Правова держава: щорічник наук. праць ІДП НАН України. – Вип.13. – К., 2002.

4. Вінніков О. Ю. Показники розвитку громадянського суспільства в Україні / О. Ю. Вінніков, А. О. Красносільська, М. В. Лациба ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. – К. : [Агентство “Україна”], 2012. – 80 с.

5. Паливода Л. Стан та динаміка розвитку неурядових організацій України 2002-2010 роки : звіт за даними дослідження / Л. Паливода, С. Голота. – К. : КуПол, 2010. – 118 с.

6. Нанівська В. Розвиток недержавних організацій в Україні [Електронний ресурс] / В. Нанівська. – Режим доступу : http://www.icps.com.ua/files/articles/36/71/ngo_development_ukr.pdf.

Переглянути статтю    Завантажити pdf