ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Кантер С.В., Російська академія народного господарства та державної служби при Президенті Російської Федерації, м. Москва, Росія

Мельник А.А., Російська академія народного господарства та державної служби при Президенті Російської Федерації, м. Москва, Росія

Мова статті: російська

Анотація:

У статті розглядаються напрями оновлення кадрів державних органів, виділені пріоритети процесу якісного збагачення професійного потенціалу з урахуванням стратегічних напрямів державного управління. Розкриті шляхи формування і використання кадрового резерву як пріоритетного напряму державної кадрової політіки і важливий елемент механізму її реалізації.

Ключові слова:

кадровий резерв, стратегія, ефективність, державне управління, професійний потенціал, соціально-економічний розвиток, громадянське суспільство

Використана література:

1. Бодров А. Июль с игрой и жарой / А. Бодров // Советская Россия. – 2010. – 31 июля (No 80).
2. Вступительное слово Д. А. Медведева на совещании по вопросам формирования резерва управленческих кадров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.kremlin.ru.
3. Дубровин А. «Булава» бьет по своим / А. Дубровин // Московский комсомолец. – 2010. – 29 сентября.
4. Кадровый резерв как фактор развития управленческого потенциала России: материалы научно-практической конференции (РАГС. 26.03.2009) / под общей редакцией А . И. Турчинова . – М.: Издательство РАГС, 2009. – С . 99.
5. Коррупция – во всех ведомствах России // Metro. – 2009. – No 97. – С. 10.
6. Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию от 5 ноября 2008 г. // Российская газета. – 2008. – 6 ноября.
7. Турчинов А. И. Кадровый потенциал государственной службы: духовно-нравственные проблемы / А. И. Турчинов, К. О. Магомедов. – М., 2010.
8. Турчинов А. И. Проблемы теории и методологии государственного управления и государственной службы / А. И. Турчинов // Государственная служба. – 2008. – No 5. – С. 33.
9. Формирование кадрового потенциала России: нужно ли менять методологию? // РАГС: материалы конференции от 26 марта 2009 г. // Государственная служба. – 2009. – No 2. – С. 4.
10. Черепанов В. В. Основы государственной службы и кадровой политики / В. В. Черепанов. – М., 2010. – С. 449.

Переглянути статтю    Завантажити pdf