ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Рогова О.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті досліджуються передумови впровадження в Україні публічно-приватного механізму розвитку єврорегіонального співробітництва, вивчаються проблеми та визначаються перспективи щодо реформування формату відносин на основі міжсекторного співробітництва.

Ключові слова:

публічно-приватне партнерство, єврорегіональне співробітництво, регіональна політика

Використана література:

1. Про транскордонне співробітництво: Закон України від 24.06.2004 № 1861-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 45. – Ст. 499.

2. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 № 959-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 29. – Ст. 377.

3. Про інноваційну діяльність: Закон України № 40-ІV від 4.07.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 36. – Ст. 266.

4. Про інвестиційну діяльність: Закон України № 1560-ХІІ від 18.09.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 47. – Ст. 646.

5. Вдовенко С. М. Єврорегіональне співробітництво: науково-практичні засади формування і розвитку / С. М. Вдовенко, Ю. С. Вдовенко // Вісник ЧДТУ. – 2009. – № 38. – С. 23-37.

6. Румянцев А. П. Зовнішньоекономічна діяльність: навчальний посібник / А. П. Румян­цев. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 384 с.

7. Румянцев А. П. Міжнародна економіка: підручник / А. П. Румянцев, Г. Н. Климко, В. В. Рокоча. – К.: Знання, 2006. – 479 с.

8. Сучасна регіональна політика і транскордонне співробітництво / В. І. Пила, О. С. Чмир, О. А. Гарасюк, Т. В. Терещенко. – Хмельницький: Вид-во ХУУП. – 2006. – 412 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf