ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Попель Л.А., Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто механізм бюджетного планування інвестиційних видатків. Особлива увага зосереджена на ефективності впровадження сучасних інструментів управління бюджетними інвестиційними видатками, визначено необхідність та переваги використання програмно-цільового методу бюджетування та особливості планування капітальних вкладень.

Ключові слова:

бюджетне інвестування, середньо- та довгострокове планування, програмно-цільове бюджетування, бюджетні програми, капіталовкладення, інвестиційні програми та проекти, інструменти бюджетного планування, план капіталовкладень

Використана література:

  1. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 № 2542-ІІІ (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

  2. Дєгтяр А. О. Принципи управління бюджетними інвестиціями [Електронний ресурс] / А. О. Дєгтяр, М. В. Гончаренко. – Режим доступу : http//www.wers.i.com.ua.

  3. Затонацька Т. Г. Сучасні підходи щодо форм та методів бюджетного інвестування в Україні / Т. Г. Затонацька // Культура народов Причерноморья. – 2006. – № 96. – С. 37-41.

  4. Захарін С. В. Бюджетна політика інвестиційної активності [Електронний ресурс] / С. В. Захарін. – Режим доступу : http//www.wers.i.com.ua.

  5. Крупка М. Програмно-цільовий метод бюджетування в Україні / М. Крупка // Вісник Львівського університету. Серія екон. – 2009. – Вип. 41. – С. 16-34.

  6. Федосов В. М. Сутність і проблематика бюджетування: українські реалії / В. М. Федосов, Т. С. Бабич // Фінанси України. – 2008. – № 1. – С. 3-23.

Переглянути статтю    Завантажити pdf