ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Пліско І.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено економічну сутність електронних грошей та розкрито особливості відображення в бухгалтерському обліку розрахунків електронними грошима.

Ключові слова:

електронні гроші, електронний гаманець, електронна комерція, система електронних платежів

Використана література:

1. Горячун Т. Бухгалтерський облік операцій з розповсюдження електронних грошей [Електронний ресурс] / Т. Горячун. – Режим доступу : http://audit-alliance.com.ua/buxgalterskij-oblik-operacij-z-rozpovsyudzhennya-elektronnix-groshej/.

2. Горячун Т. Сутність поняття «Електронні гроші». Міжнародні визначення та українське законодавство [Електронний ресурс] / Тетяна Горячун. – Режим доступу : http://audit-alliance.com.ua/sutnist-ponyattya-elektronni-groshi-mizhnarodni-viznachennya-ta-ukra%D1%97nske-zakonodavstvo/.

3. Директива Європейського Парламенту та Ради Європи №2009/110/ЄС від 16.09.2009 р. «Про започаткування та здійснення діяльності емітентів електронних грошей, а також пруденційний нагляд за такою діяльністю».

4. Іванченко Ю.М. Електронні гроші:проблеми бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / Ю. М. Іванченко. – Режим доступу : http://int-konf.org/economika/78-k-e-n-vanechko-yu-m-elektronn-grosh-problemi-buhgalterskogo-oblku.html.

5. Кравчук В. Електронні гроші в Україні : аналітичний звіт / В. Кравчук, Д. Науменко, А. Глибовець. – K. : АльфаПІК, 2012. – 64 c.

6. Лишак Т. Електронні гроші: бухгалтерський і податковий облік [Електронний ресурс] / Т. Лишак. – Режим доступу : http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/ib/1956/7700/try.

7. Лісіца Т. Електронні гроші та інтернет-торгівля / Т. Лісіца // Баланс. – 2012. – № 47. – С. 37–41.

8. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій : затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 року № 291 (зі змінами та доповненнями).

9. Положення про електронні гроші в Україні [Електронний ресурс] : затверджене постановою Правління НБУ від 04.11.2010 р. № 481. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1121-13.

10. Савчук Д. Електронні гроші – не гроші? [Електронний ресурс] / Д. Савчук. – Режим доступу : http://www.kyivpost.ua/opinion/op-ed/elektronni-groshi-ne-groshi-35984.html.

11. Смовженко Т. С. Фінансова грамотність / Т. С. Смовженко. – К. : УБС НБУ, 2012. – 322 с.

12. Уніфікований Закон про Платіжні послуги США [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ssl.csg.org/terrorism/umsa2001final.pdf.

13. Шалева О. І. Електронна комерція : навч. посіб. / О. І. Шалева. – К. : Центр навчальної літератури, 2011. – 216с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf