ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Удовиченко В.П., Славутицька міська рада, м. Славутич, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено способи безпосередньої участі регіонів України в міжнародних інтеграційних процесах, зокрема єврорегіональних об’єднаннях та проектах регіонального розвитку, створених ЄС.

Ключові слова:

економічна інтеграція, регіон, Європейський Союз, єврорегіон

Використана література:

 1. Brou D. Economic integration, political integration or both? / D. Brou, M. Ruta // Journal of the European Economic Association. – Oxford : Wiley-Blackwell. – 2011. – Vol. 9. – Іssue 6. – P. 1143–1167.

 2. Tinbergen J. International economic integration / J. Tinbergen.–- Amsterdam : Elsevier, 1965. – 142 p.

 3. Міжнародна економіка : підручник / А. П. Румянцев, Г. Н. Климко, В. В. Рокоча та ін. ; за ред. А. П. Румянцева.– К. : Знання, 2003. – 447 с.

 4. Філіпенко А. С. Глобальні форми економічного розвитку: історія і сучасність / А. С. Філіпенко. – К. : Знання, 2007. – 670 с.

 5. Polese M. Economic integration, national policies and the rationality of regional separatism / M. Polese // Canadian Journal of Regional Science IV, 1. IPA, 1981.  Р. 1–19.

 6. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004–2015) «Шляхом європейської інтеграції» / авткол. : АСГальчинськийВМГаєць та ін. ; Національний інститут стратегічних дослідженьІнститут економіки прогнозування НАН УкраїниМ-во економіки та з питань європейської інтеграції України. – К. : ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с.

 7. Churski P. Rozwoj regionalny w warunkach transformacji gospodarczej i integracji europejskiej. W: (red.) S.Ciok, D.Ilnicki. Przeksztalcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Regionalny wymiar integracji europejskiej. t. VIII/1. – Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego. Uniwersytet Wrocławski, 2004. – S. 21.

 8. Мікула Н. Єврорегіони і конкурентоспроможність територій [Електронний ресурс] / Н. Мікула // VI Міжнародна науково-практична конференція «Кластерний підхід до управління і розвитку регіонів». – Режим доступу : http://eep.org.ua/page/clusters_development/uk/.

 9. Сучасна регіональна політика і транскордонне співробітництво / під наук. ред. В. І. Пили. – Хмельницький : Вид-во ХУУП, 2006. – 412 с.

 10. Лендьєл М. Досвід Карпатського єврорегіону: поштовх до переосмислення моделі транскордонного співробітництва / М. Лендьєл // На шляху до Європи. Український досвід єврорегіонів. – К. : Логос, 2000.

 11. Scott J. Inducing co-operation: can euroregions function as bridges between complex boundaries [Електронний ресурс] / James Scott. – Режим доступу : http://www.indepsocres.spb.ru/scott_e.htm/.

 12. Офіційний веб-сайт Інформаційного центру Інструменту європейського сусідства і партнерства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.enpi-info.eu/.

 13. Офіційний веб-сайт проекту Сприяння розвитку регіонального потенціалу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rcbi.info/.

 14. Підтримка політики регіонального розвитку в Україні. Європейська комісія. Посібник проекту [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/.

Переглянути статтю    Завантажити pdf