ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Шкарлет С.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Ільчук В.П., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Садчиков В.С., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто вплив ризиків інноваційної діяльності на економічну безпеку аграрних підприємств. Визначено категорії ризиків залежно від комбінації факторів, що призводять до загроз у процесі реалізації інноваційних проектів. Визначені шляхи мінімізації ризиків з метою підвищення економічної безпеки аграрних підприємств.

Ключові слова:

аграрне виробництво, інноваційний проект, загрози, економічна безпека

Використана література:

  1. Аграрний сектор економіки України (стан, минуле i майбутнє) / за ред. П. Т. Саблука, В. Я. Месель-Веселяка, М. М. Федорова. – К. : ННЦ “IАЕ” УААН, 2009. – 800 с.

  2. Барановський О. І. Фінансова безпека / О. І. Барановський. – К. : Фенікс, 1999. – 338 с.

  3. Бланк И. А. Управление финансовой безопасностью / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр, Эльга, 2004. – 784 с.

  4. Горячева К. С. Механізм управління фінансовою безпекою підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.06.01 / К. С. Горячева. – К. : НАУ, 2006. – 17 с.

  5. Гришова І. Ю. Методичний інструментарій фінансового потенціалу переробних підприємств АПК. Актуальні питання розвитку сучасної економіки : колективна монографія. Ч. 2 / І. Ю. Гришова ; ред. О. О. Непочатенко, Ю. О. Нестерук. – Умань : Видавець «Сочинський», 2011. – С. 94–104.

  6. Оцінка, аналіз, планування фінансового становища підприємства : монографія / А. В. Чупіс та ін. – Суми : Довкілля, 2001. – 404 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf