ISSN 2225-7543
Автор Науковий ступінь Посада Місце роботи Статті та перегляди
Оболенський О.Ю.
д-р екон. наук Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ, Україна
№3 (75), 2014, #23 418
Огнева В.В.
д-р політ. наук професор Російська академія народного господарства та державної служби, м. Орел, Росія
№2 (58), 2012, #45 496
Огійчук М.Ф.
канд. екон. наук професор Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, м. Харків, Україна
№1 (64), 2013, #41 682
Озарко К.С.
директор Науково-дослідний інститут інфокомунікацій Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, м. Львів, Україна
№1 (64), 2013, #9 482
№2 (66), 2013, #70 406
Озерчук О.В.
ст. науковий співробітник Науково-дослідний фінансовий інститут ДННУ «Академія фінансового управління», м. Київ, Україна
№2 (66), 2013, #45 720
Олексин А.Г.
канд. екон. наук Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці, Україна
№3 (75), 2014, #29 399
Олещенко Л.М.
аспірант Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
№2 (58), 2012, #12 645
Олещук М.Г.
аспірант ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми, Україна
№3 (60), 2012, #41 581
Олифіренко Ю.І.
здобувач Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (60), 2012, #48 1580
№1 (64), 2013, #50 2594
№4 (70), 2013, #67 473
№1 (72), 2014, #45 493
№2 (74), 2014, #37 484
Олійник К.А.
ст. викладач Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань, Україна
№4 (62), 2012, #39 484
Олійченко І.М.
д-р наук з держ. упр. професор Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (56), 2012, #46 856
№3 (60), 2012, #29 653
№3 (60), 2012, #46 428
№4 (62), 2012, #47 595
№4 (54), 2011, #55 447
№1 (64), 2013, #20 528
№1 (64), 2013, #46 516
№2 (66), 2013, #23 382
№2 (66), 2013, #62 486
№4 (70), 2013, #64 494
№1 (72), 2014, #40 434
№2 (74), 2014, #35 530
№3 (75), 2014, #37 372
№4 (76), 2014, #46 445
Оліфіренко Л.Д.
канд. техн. наук доцент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (56), 2012, #47 437
№2 (58), 2012, #41 610
№3 (60), 2012, #49 390
№4 (54), 2011, #57 533
№1 (64), 2013, #49 540
№2 (66), 2013, #65 444
№4 (70), 2013, #65 369
№1 (72), 2014, #42 362
№2 (74), 2014, #36 366
№3 (75), 2014, #38 335
№4 (76), 2014, #49 315
№4 (62), 2012, #50 289
Омаров Ш.А.
канд. екон. наук Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАНУ, м. Харків, Україна
№3 (75), 2014, #19 632
Онищенко В.П.
канд. екон. наук доцент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (68), 2013, #14 605
№1 (56), 2012, #44 864
№3 (60), 2012, #8 998
№4 (76), 2014, #44 406
Опотяк Ю.В.
канд. техн. наук Науково-дослідний центр телекомунікаційних систем та мереж зв’язку Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, м. Львів, Україна
№1 (64), 2013, #9 482
№2 (66), 2013, #70 406
Орлов І.В.
д-р екон. наук професор Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир, Україна
№1 (56), 2012, #41 1046
Орлова К.Є.
аспірант Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир, Україна
№4 (54), 2011, #14 882
Освальд М.В.
аспірант Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна
№2 (66), 2013, #9 637
Островська Н.С.
канд. екон. наук Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці, Україна
№3 (75), 2014, #21 717