ISSN 2225-7543
Автор Науковий ступінь Посада Місце роботи Статті та перегляди
Оболенський О.Ю.
д-р екон. наук Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ, Україна
№3 (75), 2014, #23 380
Огнева В.В.
д-р політ. наук професор Російська академія народного господарства та державної служби, м. Орел, Росія
№2 (58), 2012, #45 459
Огійчук М.Ф.
канд. екон. наук професор Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, м. Харків, Україна
№1 (64), 2013, #41 625
Озарко К.С.
директор Науково-дослідний інститут інфокомунікацій Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, м. Львів, Україна
№1 (64), 2013, #9 446
№2 (66), 2013, #70 374
Озерчук О.В.
ст. науковий співробітник Науково-дослідний фінансовий інститут ДННУ «Академія фінансового управління», м. Київ, Україна
№2 (66), 2013, #45 672
Олексин А.Г.
канд. екон. наук Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці, Україна
№3 (75), 2014, #29 374
Олещенко Л.М.
аспірант Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
№2 (58), 2012, #12 609
Олещук М.Г.
аспірант ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми, Україна
№3 (60), 2012, #41 544
Олифіренко Ю.І.
здобувач Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (60), 2012, #48 1445
№1 (64), 2013, #50 2452
№4 (70), 2013, #67 429
№1 (72), 2014, #45 379
№2 (74), 2014, #37 439
Олійник К.А.
ст. викладач Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань, Україна
№4 (62), 2012, #39 455
Олійченко І.М.
д-р наук з держ. упр. професор Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (56), 2012, #46 827
№3 (60), 2012, #29 619
№3 (60), 2012, #46 394
№4 (62), 2012, #47 563
№4 (54), 2011, #55 412
№1 (64), 2013, #20 501
№1 (64), 2013, #46 476
№2 (66), 2013, #23 351
№2 (66), 2013, #62 452
№4 (70), 2013, #64 463
№1 (72), 2014, #40 391
№2 (74), 2014, #35 495
№3 (75), 2014, #37 343
№4 (76), 2014, #46 398
Оліфіренко Л.Д.
канд. техн. наук доцент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№1 (56), 2012, #47 402
№2 (58), 2012, #41 578
№3 (60), 2012, #49 362
№4 (54), 2011, #57 502
№1 (64), 2013, #49 509
№2 (66), 2013, #65 409
№4 (70), 2013, #65 342
№1 (72), 2014, #42 334
№2 (74), 2014, #36 335
№3 (75), 2014, #38 308
№4 (76), 2014, #49 285
№4 (62), 2012, #50 252
Омаров Ш.А.
канд. екон. наук Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАНУ, м. Харків, Україна
№3 (75), 2014, #19 570
Онищенко В.П.
канд. екон. наук доцент Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
№3 (68), 2013, #14 527
№1 (56), 2012, #44 825
№3 (60), 2012, #8 957
№4 (76), 2014, #44 378
Опотяк Ю.В.
канд. техн. наук Науково-дослідний центр телекомунікаційних систем та мереж зв’язку Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, м. Львів, Україна
№1 (64), 2013, #9 446
№2 (66), 2013, #70 374
Орлов І.В.
д-р екон. наук професор Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир, Україна
№1 (56), 2012, #41 997
Орлова К.Є.
аспірант Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир, Україна
№4 (54), 2011, #14 844
Освальд М.В.
аспірант Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна
№2 (66), 2013, #9 583
Островська Н.С.
канд. екон. наук Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці, Україна
№3 (75), 2014, #21 657